Rak říční v Blšanech u Loun

RAK DETAIL

Rybník v Blšanech u Loun je domovem raka. Podle našich odhadů by se mohlo jednat o raka říčního. Přiložené fotografie odpovídají níže uvedenému popisu. Raka se nám podařilo odchytit do standardního podběráku a po rychlém „nafocení“ jsme bojovný exemplář opět pustili do rybníka.

Rak říční:

(Astacus astacus) dorůstá délky i nad 150 mm a hmotnosti kolem 250 g. Tělo mohutnější a svalnaté, slabě trnitý krunýř, středně až tmavě hnědého zbarvení. Široká a velká klepeta, ze spodní strany červená až červenooranžová. Povrch klepet je drsný. Nápadné, dlouhé a výrazně špičaté rostrum a dva páry postorbitálních lišt.

Tento druh raka je náchylný na chemické znečištění prostředí, méně už na znečištění organické. Důležitým faktorem je hodnota pH vodního prostředí, při příliš nízkém pH dochází k problémům se stavbou krunýře. Optimální hodnota pH je neutrální až mírně zásaditá, saturace vody kyslíkem asi 7 mg/l, ale krátkodobě snáší raci i nižší hodnoty. Raci se vyskytují v potocích i rybnících s dostatečným množstvím úkrytů – kořeny vzrostlých stromů nebo opevnění hráze či břehové linie z balvanů. Vyhovují mu toky, rybníky nebo přehrady, které nejsou hospodářsky využívány, nebo kde není manipulováno s vodním režimem tak, aby narušoval vývoj ráčat.

Raci dospívají ve třetím roce života. K páření u nás dochází na konci září a v průběhu října při teplotě vody kolem 8 – 12 ºC. Při páření samci raků vytlačí spermatofory ven z těla a přilepí na břišní stranu těla samice v oblasti pohlavních vývodů samice. Samotné páření není spojeno s ovulací vajíček a jejich oplozením, k tomuto dochází až po samotném páření – udává se obvyklá doba od 2 do 30 dnů, většinou do 10 dnů. Samice pak uvolní vajíčka (až 200), dojde k oplození a přichycení vajíček v oblasti zadečku. Samice jsou schopny uvolnit vajíčka i bez předchozího páření. Vývoj ráčat probíhá přes několik juvenilních stádií, právě toto období je nejkritičtějším obdobím života raků.

IMG_2383 IMG_2384 IMG_2385

Reklamy